Biskupské gymnázium a ZŠ Bohosudov

Biskupské gymnázium a ZŠ Bohosudov

Koněvova 34
417 42 Krupka-Bohosudov

Informace o instituci Biskupské gymnázium a ZŠ Bohosudov

Základní škola při Biskupském gymnáziu vznikla 1. 9. 1995. V současné době má škola 9 tříd, které se naplňují maximálně do počtu 26 žáků.Cílem naší základní školy je vytvořit pro žáky bezpečné prostředí, příjemné rodinné klima, přičemž zároveň usilujeme o kvalitní výuku a individuální přístup ke každému žákovi. Při tom všem máme na zřeteli dobrou přípravu na střední školu a především přípravu každého jedince na vstup do života.

 

Naše gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferenciovaná střední škola, která připravuje žáky především ke studiu na vysokých resp. vyšších odborných školách a pro výkon některých činností ve státní správě, kultuře a v dalších oblastech. Výuka se řídí vzdělávacím programem pro všeobecná čtyřletá a osmiletá gymnázia doplněným o předmět religionistika. V něm se studenti seznámí se základy a historií křesťanství i jiných náboženství. Součástí předmětu jsou také témata z oblasti filosofie, psychologie, sociologie, etiky a práva, lidových tradic a kořenů evropské kultury. Povinně se vyučuje dvěma cizím jazykům, angličtině a němčině. 

Kde nás najdete?

Zobrazit